Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Llysgenhadon Coleg Cymraeg Cenedlaethol School Ambassadors

 

 

Llongyfarchiadau mawr i Ifan Meredith a Martha Thomas o flwyddyn 12 ar gael eu dewis fel Llysgenhadon Ysgol i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Eu rôl fydd rhannu gwybodaeth am fanteision addysg prifysgol drwy Gyfrwng y Gymraeg a hybu a chodi ymwybyddiaeth pwysigrwydd defnydd yr iaith. Da iawn chi!

 

Congratulations to Ifan Meredith and Martha Thomas from year 12 on being chosen as School Ambassadors for the Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Their role will be to share information about the advantages of university education through the medium of Welsh and to promote and raise awareness of the importance of using the language. Well done!