Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Osian Roberts: Athletau Cymru/Welsh Athletics

Llongyfarchiadau Osian Roberts o flwyddyn 12, sydd wedi cael ei ddewis yn un o’r athletwyr llwyddiannus i fod ar Rhaglen Ddatblygu Cenedlaethol Athletau Cymru am 2022-2023.

Dechreuodd y Rhaglen gyda’r athletwyr yn treulio penwythnos 29ain-30ain o Hydref yn y Ganolfan Athletau Cenedlaethol yng Nghaerdydd yn cymryd rhan mewn sesiynau profi, hyfforddiant a gweithdai.

Pob dymuniad da dros y flwyddyn Osian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congratulations to Osian Roberts from year 12, who has been chosen as one of the successful athletes to be on the National Athletics Development Program for Wales for 2022-2023.

The Program began with the athletes spending the weekend, 29-30th October, at the National Athletics Centre in Cardiff taking part in testing sessions, training, and workshops.

Best of luck throughout the year Osian.