Ysgol Bro Pedr

Wave Ysgol Gydol Oes ble mae pob plentyn yn cyfri
An All-Age School where every child matters

Bocs Becso - Worry Box

Croeso i
Ysgol Bro Pedr

Welcome to Ysgol Bro Pedr

 “Nid yw’n ysgol mor fawr sy’n gwneud ichi deimlo’n fach ac yn ddibwys, ond yn ddigon mawr i gynnig cyfleoedd gwerthfawr i ni. Mae’n hyfryd gallu cerdded ar hyd y coridor a dod i adnabod pob athro, ac maen nhw’n eich adnabod chi’n ôl. Mae hefyd yn gwneud y gwersi yn fwy hwylus, oherwydd yn lle bod yr athro ond yn eich adnabod o’ch graddau, maen nhw’n eich adnabod chi’n well ac yn gallu teilwra’r gwaith yn arbennig i chi.” (Disgybl Ysgol Bro Pedr)

"It's not such a big school that it makes you feel small and unimportant, but it's big enough to offer us valuable opportunities. It's lovely to be able to walk along the corridor and get to know every teacher, and they know you back. It also makes the lessons easier, because instead of the teacher only knowing you from your grades, they know you better and can tailor the work especially for you."  (Ysgol Bro Pedr pupil)MWY / More

Ysgol Bro Pedr

What's happening at Ysgol Bro Pedr

School's
Newsletters Llais Pedr

Ysgol Bro Pedr - Social Feed