Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Uwch Dîm Arwain - Senior Leadership Team

 

Uwch Dîm Rheoli / Senior Management Team (ID 1067)

Bugeiliol - Pastoral

 

 

Staff Bugeiliol (ID 1084)

Staff Ategol - Auxilliary Staff

 

Staff Ategol - Auxilliary Staff (ID 1085)

Yr Adran ADY - The ALN Department 

Canolfan y Bont (ID 1086)

Staff Dysgu Meithrin-B6 - Nursery-Y6 Teaching Staff

 

 

Staff Dysgu Adran Iau (ID 1092)

 

 

 

 

Gwyddoniaeth - Science 

Yr Adran Wyddoniaeth - The Science Department (ID 1087)

Cymraeg - Welsh 

 

Yr Adran Gymraeg (ID 1088)

Saesneg - English 

 

Yr Adran Saesneg (ID 1089)

Mathemateg - Mathematics 

Yr Adran Fathemateg (ID 1090)

Dylunio a Thechnoleg - Design and Technology

 

Dylunio a Thechnoleg (ID 1091)

 Dyniaethau - Humanities

 

Dyniaethau (ID 1095)

 

Galwedigaethol - Vocational

Galwedigaethol (ID 1093)

Celfyddydau Mynegiannol - Expressive Arts

 

Celfyddydau Mynegiannol (ID 1094)

 Addysg Gorfforol - Physical Education

 

Addysg Gorfforol (ID 1096)

Bagloriaeth Cymru - Welsh Baccalaureate 

Bagloriaeth Cymru (ID 1098)

Ieithoedd Modern - Modern Foreign languages

 TGCh - ICT

TGCh (ID 1099)