Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Amy Lloyd: Eventing Prydeinig / British Eventing

Llongyfarchiadau mawr i Amy Lloyd o flwyddyn 13 ar ei llwyddiannau ym myd Eventing Prydeinig.

Cafodd Amy ddiwrnod gwych yn cystadlu yn Nhreialon Ceffylau Llanymynech ar Awst 28ain, a hynny’n gystadleuaeth Eventing Novice Prydeinig cyntaf Amy a Tom. Cystadlodd y ddau ar lefel uwch na'r hyn maen nhw'n ei wneud fel arfer, gyda'r ffensys bellach ar uchder o 1.10 i 1.15 metr, a rhai â lled sylfaen 2.10 metr. Ar ôl sgôr wych yn y dressage, sioe neidio bositif ar y cyfan, a thraws gwlad hynod glir dros drac profi enfawr, lle'r oedd hyd yn oed y cystadleuwyr rhyngwladol yn cael trafferth ar adegau, canfuwyd mai dim ond 10 eiliad oeddent dros yr amser mwyaf posib. Fe orffennon nhw'n ail, gyda dim ond cosb o 3.8 y tu ôl i'r lle cyntaf. Da iawn Amy!

 

 

 

 

Many congratulations to Amy Lloyd from year 13 on her successes in the world of British Eventing.

Amy had a great day competing in the Llanymynech Horse Trials on August 28th, which was Amy and Tom's first British Novice Eventing competition. They both competed at a higher level than they normally do, with the fences now at a height of 1.10 to 1.15 metres, and some with a base width of 2.10 metres. After a great score in the dressage, an overall positive show jumping, and a very clear cross country over a huge testing track, where even the international competitors struggled at times, they found that they were only 10 seconds over the maximum time possible. They finished second, with only a 3.8 penalty behind first place. Well done Amy!