Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Annie Thomas: Marchogaeth/Dressage

Mynychodd Annie Thomas o 8Dewi Noson Wobrwyo Cymdeithas y Merlod a'r Cobiau Cymreig yn y Metrepole, Llanrindod Wells yn ddiweddar wrth iddi ddisgwyl canlyniad Gwobr y Marchogwr Ifanc o dan 18. Balch iawn yw cyhoeddu bod Annie wedi ennill y wobr yma yn 12 oed! Llongyfarchiadau mawr i ti Annie a phob lwc eleni!

Annie Thomas from 8Dewi recently attended the Welsh Cobs & Mares Association Awards Night at the Metrepole in Llanrindod Wells as she awaits the result of the Young Rider Award under 18. I am very proud to announce that Annie has won this award at the age of 12! A massive congratulations to you Annie and good luck this year!