Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Athletau Para Cymru/Welsh Para Athletics

 Llongyfarchiadau i Sara o flwyddyn 10 ar ennill y safle 1af yng nghystadleuaeth Taflu Pwysau Merched Ambulant/Para ym Mhencampwriaethau Dan Do Hŷn a D15 Cymru 2023, ar ddydd Sadwrn, Ionawr 28ain, yn y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol yng Nghaerdydd. Hoffai Sara ddiolch i'w hyfforddwyr, Paul a Josh am eu holl gymorth. Da iawn, Sara! Dalier ati.

Congratulations to Sara from year 10 on winning 1st place in the Women's Ambulant/Para Weight Throw competition at the 2023 Welsh Senior and U15 Indoor Championships, on Saturday, January 28th, at the National Indoor Athletics Center in Cardiff. Sara would like to thank her coaches, Paul and Josh for all their help. Well done, Sara! Keep at it.