Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Cwrs Preswyl 'Jesus College Summer School' Residential Course

Llongyfarchiadau mawr i Hugo a Taidgh o flwyddyn 12 sydd wedi llwyddo i dderbyn lle ar gwrs preswyl y 'Jesus College Summer School Residential' trwy'r rhwydwaith Seren. Roedd yn rhaid i'r ddau gyflwyno cais oedd yn cynnwys datganiad personol a thraethawd! Da iawn chi fechgyn - mwynhewch y cyfle!!

Congratulations to Hugo and Taidgh from year 12 who have managed to receive a place on the 'Jesus College Summer School Residential' course through the Seren network. Both had to submit an application which included a personal statement and an essay! Well done and enjoy the opportunity!!