Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Cymreictod

Welshness

Google Sites Cymreictod 

Gwobr Aur Siarter Iaith (cynradd) Haf 2022
Welsh Charter Gold Award (primary) Summer 2022

 

Gwobr Arian Siarter Iaith (uwchradd) Haf 2022
Welsh Charter Silver Award (secondary) Summer 2022

 

Pwyllgor Cymreictod

 

 

llyfryn cymraeg yn yr ysgol 1 .pdf