Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd/The Urdd Art and Craft Competition

Dylunio a Thechnoleg/Design and Technology

 

Cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd. Dyluniwch grys T ar y thema 'Cynefin'. Lawrlwythwch eich templed yma.

Disgyblion campws cynradd i gyflwyno dyluniadau i Mrs Mary Davies yn y Dderbynfa Cynradd erbyn 27.4.2023.

Disgyblion Uwchradd i gyflwyno dyluniadau i Mrs Heledd Dafis yn DT4 erbyn 27.4.2023.

 

The Urdd Art and Craft Competition. Design a 'Habitat' themed T-shirt. Download your template here.

Primary campus pupils to present designs to Mrs Mary Davies in the Primary Reception by 27.4.2023.

Secondary pupils to present designs to Mrs Heledd Dafis in DT4 by 27.4.2023.

 

Templed isod/Template below:

templed cryst blaen a cefn.pdf