Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Cystadleuaeth Menter yr Ifanc / Young Enterprise Competition

Llongyfarchiadau i dîm Busnes blwyddyn 10 a fu'n cystadlu yng nghystadleuaeth Menter yr Ifanc ar ddydd Iau 30ain o Fawrth yng ngholeg Sir Gâr, Llanelli. Dechreuodd y tîm eu menter eu hunain o'r enw 'Traed Lan' sy'n gwerthu stolion traed wedi'u gwneud gan uwchgylchu cêsys. Daeth y tîm i'r brig yng nghategori Creadigrwydd ac Arloesedd yn ogystal â'r Adroddiad Orau a dod yn ail yn y gystadleuaeth a sicrhau ei lle yn rownd derfynol Cymru a gynhelir ar 25ain o Fai ym Mhrifysgol De Cymru.

 

Congratulation to the year 10 Business team who competed in the Young Enterprise competition, which was held in Coleg Sir Gâr, Llanelli on the 30th of March. The team started their own enterprise called 'Traed Lan' which sells footstools made from upcycling suitcases. The team won the Creativity and Innovation award and the Best Report award as well as coming runners-up in the competition. They have now secured their place in the Welsh final which will be held on the 25th of May at the University of South Wales.