Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Eisteddfod Llanfihangel yr Arth

 Llongyfarchiadau i Trystan Williams, Fflur Morgan a Betrys Dafydd am eu llwyddiant yng nghystadlaethau llenyddol Eisteddfod Llanfihangel yr Arth yn ddiweddar.

Many congratulations to Trystan Williams, Fflur Morgan and Betrys Dafydd for their success in the literary competitions of the Llanfihangel yr Arth Eisteddfod recently.