Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Gwisg Ysgol

School Uniform

">

Rheolau Gwisg Ysgol - School Uniform Rules

poster gwisg ysgol 2022.pdf

Llythyr Gwisg Ysgol B7-11 - School Uniform Letter Y7-11

 

 

llythyr gwisg ysgol haf 2023.pdf

 Llythyr Gwisg Ysgol B12/13 - School Uniform Letter Y12/13

llythyr gwisg 6ed haf 2023.pdf

 

 Cyflenwyr Gwisg Ysgol - School Uniform Stockists

GG Designs: https://www.ggdesignsonline.com/, 07969 295206, info@ggdesignsonline.com

Lois Designs: https://www.loisdesigns.co.uk/, 01545 590534, loisdesigns@yahoo.com

Unit 3 Graphics (41 High Street, Lampeter) - printing and embroidery service: https://unit-three.graphics/, 01570 422804, contact@unit-three.graphics

Mae’r CRhA yn rhedeg stondin gwisg ysgol ail law gydag amrywiaeth o eitemau gwisg ysgol mewn amrywiaeth o feintiau ar werth. Cysylltwch gyda’r ysgol am fwy o wybodaeth neu ewch i dudalen Facebook y stondin gwisg ysgol: Bro Pedr PTA Second Hand Uniform | Facebook

The PTA also has a second-hand uniform stall selling a range of clean, pre-loved items of school uniform in a range of sizes. Contact the school for more information or go to the PTA school uniform page: Bro Pedr PTA Second Hand Uniform | Facebook