Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Iestyn Stephens: Cyclo-cross Cymru/Wales

 Llongyfarchiadau i Iestyn o flwyddyn 12 ar ennill yr 2il safle yn 3edd rownd Cynghrair Cyclo-cross Cymru, Beicio Cymru a gynhaliwyd ym Mharc Gwledig Pen-bre ar ddydd Sul Hydref 23ain. Mae Iestyn yn cystadlu yn y categori Dynion Iau ac oherwydd y 3edd rownd mae’n cadw’r 2il safle yn y bencampwriaeth gyfan. Da iawn Iestyn – dallier ati!

Congratulations to Iestyn from year 12 on winning 2nd place in the 3rd round of the Welsh Cyclo-cross League, Biicio Cymru which was held at Penbre Country Park on Sunday October 23rd. Iestyn competes in the Junior Men's category and because of the 3rd round he keeps 2nd place in the whole championship. Well done Iestyn – go ahead!