Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

 

Brooklyn

 Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Brooklyn o flwyddyn 11 wedi bod yn rhan o Bêl-fasged Cymru.

Ym mis Awst 2022, fe lwyddodd i gyrraedd carreg filltir ryfeddol drwy ennill medal aur ac yna cap i Gymru ar gyfer Tîm Pêl-fasged y Gemau Olympaidd Arbennig hyd yn oed!

Mae ymroddiad, dyfalbarhad, a chariad Brooklyn at y gêm wedi disgleirio, gan arwain at y gydnabyddiaeth haeddiannol hon. Mae cael ei ddewis i gynrychioli Cymru ar y llwyfan cenedlaethol yn dyst i dalent eithriadol a gwaith caled Brooklyn. Arbennig!

 

Over the past couple of years Brooklyn from year 11 has been involved with Welsh Basketball.

In August of 2022 he even achieved a remarkable milestone by earning a gold medal and then a Welsh cap for the Special Olympics Basketball Team!

Brooklyn's dedication, perseverance, and love for the game have shone through, leading to this well-deserved recognition. Being selected to represent Wales on the national stage is a testament to Brooklyn's exceptional talent and hard work. Amazing Brooklyn!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brooklyn