Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Pencampwyr Cenedlaethol / National Champions

Llongyfarchiadau gwresog i Ferched Bl. 7 Ysgol Bro Pedr ar ennill y ffeinal ar ddydd Mawrth, Ebrill 25ain, ym mhencampwriaeth cenedlaethol rygbi merched dan 12, yn Stadiwn y Principality yng Nghaerdydd.

Y sgôr terfynnol oedd 51-10 yn erbyn ysgol Bro Dur. Sgoriwyd y ceisiau gan Julia (2), Phoebe (2), Molly (2), Eva, Lily a Layla a chiciodd Eva dri throsgais. Arbennig ferched!

Diolch yn fawr i’r athrawon a’r hyfforddwyr, gan gynnwys Wil, Osian, Levi a Jorge o’r 6ed Dosbarth am yr holl waith caled dros y misoedd diwethaf. Hoffwn ddiolch hefyd i’n noddwyr - PB glazing, MP Beautique, Wize Property Investments a Herrick Carpenter and Roofer - am sicrhau bod y merched yn edrych ar eu gorau.

Diolch hefyd i’r holl gefnogwyr wnaeth deithio i Gaerdydd ar gyfer y digwyddiad ac i’r mascots Emmi ac Elis.

 

Congratulations to the Bro Pedr year 7 girls on winning the final on Tuesday, April 25th, in the under girls, under 12’s rugby national championship, at the Principality Stadium in Cardiff.

The final score was 51-10 against Bro Dur school. The tries were scored by Julia (2), Phoebe (2), Molly (2), Eva, Lily and Layla and Eva kicked three overs. Amazing girls!

Many thanks to the teachers and coaches, including Wil, Osian, Levi and Jorge from the 6th Form for all the hard work over the past few months. I would also like to thank our sponsors - PB glazing, MP Beautique, Wize Property Investments and Herrick Carpenter and Roofer - for ensuring that the girls look their best on the day. Thanks also to all the fans who travelled to Cardiff for the event and to the mascots Emmi and Elis.

 

Y Tîm/The Team:

Julia, Mikayla, Gwenno, Lily, Maisie, Tilly, Skye, Madi, Molly, Eva, Abbie, Deina, Phoebe, Layla, Mari, Domika, Non.

Sgwad Estynedig/Extended Squad:

Gabi, Leah, Megan, Sophie, Vanessa a Efa.