Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Pontio

Transition

 

Cliciwch y ddolen isod i weld gwefan bontio ysgol Bro Pedr. 

Click on the link below to see Ysgol Bro Pedr's transition website

Gwefan Bontio - Bridging Website

Neges gan Mrs Rhian Morris / Message from Mrs Rhian Morris:

Fy mhrif gyfrifoldeb yw sicrhau fod pob disgybl yn hapus ac yn gwneud cynnydd yn yr ysgol. Mae symud i ysgol uwchradd yn gyfnod cyffrous ac yn ddigwyddiad arwyddocaol ym mywyd eich plentyn.

Mae'n golygu troi cornel lle mae disgwyl iddynt fod yn annibynnol a datblygu sgiliau newydd.

Dyma ddechrau taith fydd yn creu atgofion ac yn rhoi sylfaen i'r llwybr tuag at lwyddiant y dyfodol.

Edrychaf ymlaen at eich croesawu i Ysgol Bro Pedr.

 

My main responsibility as Head of Progress is to ensure that every student is happy and is making progress.

Moving from primary to secondary school is an exciting and significant event in your child's life. It is the turning of a corner where they are expected to become more independent and develop crucial life skills that they have not yet used.

It is the beginning of a journey that will create memories and pave the way to future success.

I look forward to welcoming you to Ysgol Bro Pedr.

 

Rhif ffôn / Phone number:- 01570 422214

E-bost / E-mail :- wynr1@hwbcymru.net

Swyddfa / Office :- Ystafell 8