Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Cinio Ysgol

School Dinners

 

copy of copy of bwydlen ionawr 2024 saesneg.pdf

 

copy of copy of bwydlen ionawr 2024.pdf

 

 

Cinio Campws Iau:

Prydau Ysgol - Cyngor Sir Ceredigion

Junior School Lunches:

School Meals - Ceredigion County Council

Bwyty'r Bont (Campws Hŷn / Senior Campus):

https://youtu.be/G0eNA37gtU4 

Cinio Ysgol am Ddim: Prydau Ysgol am Ddim - Cyngor Sir Ceredigion

Free School Meals: Free School Meals - Ceredigion County Council