Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Cinio Ysgol

School Dinners

bwydlen bro pedr 2022.pdf

 

menu bro pedr 2022.pdf

 

Cinio Campws Iau:

Prydau Ysgol - Cyngor Sir Ceredigion

Junior School Lunches:

School Meals - Ceredigion County Council

Bwyty'r Bont (Campws Hŷn / Senior Campus):

https://youtu.be/G0eNA37gtU4 

Cinio Ysgol am Ddim: Prydau Ysgol am Ddim - Cyngor Sir Ceredigion

Free School Meals: Free School Meals - Ceredigion County Council