Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Seren / Brilliant Club

Llongyfarchiadau mawr iawn i’r criw yma o flwyddyn 10 ac 11 a fu’n rhan o’r Rhaglen Ysgolheigion y llynedd. Wrth fod yn rhan o’r rhaglen yma, fe fu’r disgyblion yn astudio testunau heriol sydd tu hwnt i’r cwricwlwm o dan arweiniad myfyrwyr o Brifysgolion amrywiol. Ar ddiwedd y cwrs roedd yn rhaid iddynt ysgrifennu traethawd hir. Cyflawnwyd traethodau arbennig o dda gan y criw yma - da iawn nhw am weithio’n ddiwyd gan gyflawni gwaith o’r safon uchaf. Campus!

 

Congratulations to these year 10 and 11 pupils for graduating from the Scholars Programme. By being part of this Programme students had to study challenging courses on subjects beyond the curriculum, taught by a world class researcher and had the experience of university-style learning in small group tutorials. All pupils completed a final assignment pitched one key stage above their current level. We are very proud to announce that all the pictured students completed the essay to an excellent standard and graduated successfully from the programme.  Excellent!