Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Siarad Cyhoeddus/Public Speaking

Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg y Rotari:  Llongyfarchiadau mawr i Ifan Meredith, Taidgh Mullins a Hugo Waddington am gystadlu a siarad mor wych yn rownd derfynol y gystadleuaeth ar gyfer ysgolion de Cymru yng Nghanolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin ar ddydd Gwener, Chwefror 10fed. Dyfarnwyd yr ail wobr i Ifan fel gwrthwynebydd gorau’r gystadleuaeth – llongyfarchiadau mawr Ifan.

The Rotary Welsh Public Speaking Competition: Congratulations to Ifan Meredith, Taidgh Mullins and Hugo Waddington for competing and speaking so brilliantly in the final round of the competition for south Wales schools at Yr Egin S4C centre in Carmarthen on Friday, February 10th. Second prize was awarded to Ifan as the best opponent of the competition - big congratulations to Ifan.