Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Taith drwy'r Campws Hŷn

Tour of the Senior Campus

Dyma fideo gan gyn-ddisgybl Ysgol Bro Pedr sy'n rhoi cyfle i chi fynd ar wibdaith drwy'r Campws Hŷn. 

Watch this fideo, created by a Bro Pedr past-pupil, which gives you a tour of the Senior Campus.