Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Tomos & Peter: Gwregys Du/Black Belt

 

Llongyfarchiadau mawr i Peter a Tomos sydd wedi llwyddo i ennill ‘black belt’ mewn Karate gyda'r Black Wolf Karate Club.

 

Huge congratulations to Peter and Tomos on gaining their black belt in Karate with the Black Wolf Karate Club.