Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Trawsgwlad rhyng-ysgolion / Inter-school Cross Country

 

Llongyfarchiadau mawr i Elis o flwyddyn 4 am gipio’r 3ydd safle yn y gystadleuaeth Trawsgwlad rhyng-ysgolion ar ddydd Sadwrn, Tachwedd 19eg. Arbennig!!

Llongyfarchiadau hefyd i ddisgyblion o’r campws uwchradd oedd wedi cystadlu’n dda iawn yn ystod y dydd.

 

Congratulations Elis from year 4 for taking 3rd place in the inter-school Cross Country competition on Saturday, November 19th. Well done!!

Congratulations also to pupils from the secondary campus who had competed extremely well during the day.

 

 

 

 

 Trawsgwlad - Cross Country

 Trawsgwlad - Cross Country

 

 Trawsgwlad - Cross Country

 Trawsgwlad - Cross Country

 Trawsgwlad - Cross Country

 Trawsgwlad - Cross Country

 Trawsgwlad - Cross Country

 Trawsgwlad - Cross Country

 Trawsgwlad - Cross Country