Ysgol Bro Pedr

Bocs Becso - Worry Box

Swyddi

Vacancies

 

Swydd Pennaeth Ysgol Bro Pedr/Ysgol Bro Pedr: Headteacher Post

Mae swydd Pennaeth Ysgol Bro Pedr yn cael ei hysbysebu ar hyn o bryd. Dyma fideo sy’n cynnwys gwybodaeth bellach ar gyfer ymgeiswyr posibl:

Ysgol Bro Pedr’s Headteacher post is being advertised currently. Here is a video with further information for potential applicants:

//www.youtube.com/embed/dD-9FCnYbMo#t=0.5

 

Swydd Pennaeth / Headteacher